UTBILDNINGSVILLKOR


Villkor för anmälan

Om du innan utbildningens start blir så pass sjuk att du ej kommer kunna genomföra din utbildning, skall läkarintyg skickas in, och du får automatiskt plats på nästa kurstillfälle.


Anmälan

Eleven accepterar att anmälan är *bindande (2005:59). Anmälan kan ske via onlinebokningen eller via anmälningsblankett som du får genom att kontakta mig.


Inbetalning av kursavgift sker enligt faktura eller vald betalningsalternativ genom samarbetspartners Klarna eller Medical Finance och skall vara hosAlexandra/Salong Vos tillhanda senast 14 dagar före kursstart.


Anmälningsvillkor

När du anmäler dig till kurserna accepterar du anmälningsvillkoren. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande. Du är bunden till avtalet även om du inte har läst villkoren.


Ångerrätt

Du har enligt distans-och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan enligt nedanstående villkor. Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut, har vi rätt att ta ut avgifter enligt nedan.


Vid avanmälan mindre än 14 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften, med avdrag för kursmaterial.
Om kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kursdag eller uteblir utan att meddela oss, har du accepterat att avstå från ångerrätten, varvid ingen återbetalning sker.


Avanmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande, därför skall du avboka din anmälan enligt nedan:
Meddelande om avbokning skall lämnas skriftligen t ex, via brev eller e-post.


Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.
Avbokar du kursen enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.


Övriga villkor

Eleven accepterar att det som ingår i kursavgiften är följande: Lärarledd utbildning, manual samt diplom.
Kostnader från elevens sida ombesörjs ej av hosAlexandra/Salong Vos.


Läraren ger diplom till varje elev efter fullföljd kurs med förutsättning att underlag finns för att eleven fullgott tagit till sig utbildningen. Beslutet är slutgiltigt och går ej att överklaga.


Salong Vos förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in en kurs, exempelvis gäller detta då skolan har för få anmälda till en utbildning. Under dessa omständigheter kommer ett nytt kursdatum i första hand att erbjudas. Skulle detta ej vara möjligt så återbetalas 100 % av inbetalda avgifter.


Eventuella försäkringar och liknande som behövs i samband med kursperioden ombesörjs av eleven.
hosAlexandra/Salong Vos tar ej ansvar för eventuella tryckfel/fel i till eleven tillhandahållet material och på webbsida.


Krigshandling, strejk, katastrof eller annan s.k. force‐majeure

hosAlexandra/Salong Vos förbehåller sig rätten att bryta avtalet med eleven vid sk force-major.